Priser 2022

Hingstar
Hingstar

Hingst                                 Bokn.avgift                  Lev.föl.avgift   

Hard Livin                            2.000:-                         25.000:-  

Tobin Kronos                     3.000:-                         25.000:-

Önas Prince                         4.000:-                        50.000:-

Priserna är exkl.moms

Seminstation
Seminstation

Veterinär avg  AI,TAI                                            3.500:-

Veterinäravgift FAI                                               9.000:-

Stationsavgift                                                          1.500:-

Uppstallning singelsto                                            150:-/dag

Uppstallning sto med föl                                        180:-/dag

Skick MHAB bil                                                           750:-/skick

Skick MHAB flyg                                                        950:-/skick

Skick MHAB fryskärl t/r                                       1.500:-/skick

Hyra av kärl inkl.kväve                                            500:-/skick

Packning av kärl                                                         500:-/skick

Skick utland faktisk kostnad

Moms ev behandling och mediciner tillkommer