Välkommen till vår seminstation!

"Den personliga seminstationen med hög dräktighet"

 

Vi tar emot ston som skall semineras med våra stationerade hingstar både AI och FAI.

Vår veterinär är Ann Arvidsson

Vi öppnar seminstationen 4/4 och stänger den 1/8 2018!

 Vi tar även emot hingstar för infrysning av sperma 17/9-15/12

Vi är en EU godkänd station SE H 51.

Välkommen att ringa om du har några frågor

Carina & Henrik

 

semin2copy_302x380[1]